O projektu

NASLOV PROJEKTA


ZaGovor – repozitorij zaštićenih govora u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske

 

SAŽETI OPIS PROGRAMA


Projekt ZaGovor podrazumijeva izgradnju računalnoga sučelja, repozitorija, na kojem će se dokumentirati i prezentirati jezični fenomeni upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Navedeno sučelje je plod dvadesetogodišnjega istraživanja govora kao nematerijalnoga kulturnoga. Ono će pružati ovjerene informacije (lingvističke, etnološke i kulturološke) o svakom pojedinom kulturnom dobru, njegovim nositeljima, poduzetim aktivnostima od trenutka upisa čime će se taj segment baštin čuvati, revitaliizirati i brendirati kao važna točka identiteta pojedine zajednice. Sukreatori stranice će biti i izabrani nositelji kulturnoga dobra.

 

OPIS PROJEKTA


Glavni je cilj projekta ZaGovor izgradnja računalnoga sučelja na kojem će se dokumentirati i prezentirati jezični fenomeni upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sučelje će sadržavati lingvističke, dokumentacijsko-administrativne podatke o pojedinom dobru, zvučne i video zapise te aktivnosti koje se provode od trenutka upisa u Registar. Sve projektne aktivnosti će se provoditi u suradnji s nositeljima pojedinoga dobra na terenu. Stvaranjem repozitorija zaštićenih govora koji se nalaze u Registru na jednom će se mjestu ogledati sva jezična i kulturna raznolikost Hrvatske, a potvrdit će se i međupovezanost hrvatskih govora koja je veća nego što se do sada govorilo. Počevši od govora Huma na Sutli, Bednje i Žminja (upisanih 2007.) do Bunjevačkih govora upisanih 2021. godine, Hrvatska je izgradila zalaganjem Ministarstva kulture i medija svjetski reprezentativan sustav očuvanja mjesnih govora (hrvatskih i ne-hrvatskih), utemeljen na čvrstim lingvističkim i etnološko-antropološkim kriterijima. Došlo je vrijeme da se taj sustav računalno predstavi te da se preko njega omogući lokalnim zajednicama veća međusuradnja, korisnicima lagan način upoznavanja s jezičnom raznolikošću, a stručnjacima izvor istraživanja. Na ovaj se način jezična baština predstavlja na nov način, a uspostavlja se i mreža nositelja i istraživača baštine na nacionalnoj razini. Repozitorij će se povezati s ostalim ovjerenim mrežnim sadržajima nematerijalne kulturne baštine.

Jednom programirana baza i stranica ostaje trajno mjesto pohranjivanja, dokumentiranja i praćenja jezičnih nematerijalnih kulturnih dobara.

Dodatna vrijednost budućega programa jest što će svaka lokalna zajednica biti sukreator stranice.