Govori Makarskoga primorja - sinkronija i dijakronija

U okviru projekta HRZZ-a "Govori Makarskoga primorja - sinkronija i dijakronija" (GOMAPRIDISI) dijalektološki, povijesnojezično i sociolingvistički istražuju se govori Makarskoga primorja. Građa se prikuplja prema Upitniku za istraživanje govora za Hrvatski jezični atlas, a tekstovi se obrađuju unutar Korpusa tekstova. Rezultati sociolingvističkih istraživanja dostupni su u radovima proizašlim iz terenskih istraživanja u okviru projekta.

Projekt je osnova oko koje će se graditi sva buduća istraživanja koja povezuju dijalektološke i jezičnopovijesne podatke pojedinih hrvatskih krajeva.