Novoštokavski ikavski govori lovinačkoga kraja pripadaju novoštokavskom ikavskom dijalektu štokavskoga narječja hrvatskoga jezika. Njime govore lički Bunjevci.